Regresar
 • Bases físicas do son / Comportamento do son
  • Movemento vibratorio e ondulatorio
  • Propagación do son
  • Niveis de campo sonoro
 • Ruído
  • Medición do ruído
  • Acústica de salas
  • Normativa
  • Protectores de ruído
 • Psicoacústica
  • Procesamento da intensidade
  • Procesamento de formante
  • Procesamento temporal
 • Sistema auditivo
  • Anatomía
  • Fisioloxía
  • Patoloxía
  • Supostos práctico-clínicos
 • Otoscopia
  • Técnica de otoscopia
  • Interpretación dunha otoscopia
  • Supostos prácticos-clínicos
 • Toma de impresión de oído
  • Bases fisiopatolóxicas previas
  • Procedemento manual
  • Escáner de oído
  • Control de calidade
 • Estudo Audiolóxico
  • Algoritmo de estudo audiolóxico en adultos
  • Probas Subxectivas
  • Probas Obxectivas
  • Tinnitus
 • Estudo Pediátrico
  • Algoritmo do estudo audiolóxico na poboación pediátrica
  • Particularidades fisiopatolóxicas na poboación pediátrica
  • ATL segundo idade
  • Test de rasgos distintivos
  • Outros
 • Tecnoloxía electrónica
 • Tipos de próteses auditivas
  • Implantables
  • Non implantables
 • Moldes
  • Clasificación
  • Técnicas de elaboración manual
  • Técnicas dixitais
 • Carcasas
  • Técnicas de elaboración manual
 • Protección auditiva
  • Tapóns de baño
  • Sistemas IEM
  • Outros
 • Variacións físicas
  • Bases fisicoacústicas
  • Ventilacións
  • Tipos de tubos
  • Efecto HORN
  • Medicións do efecto electroacústico
 • Reparacións
  • Identificación de avarías
  • Control de calidade (HIT)
  • Supostos práctico-clínicos
  • Técnicas de reparación
 • Limpeza e mantenemento
  • Moldes
  • Próteses intracanais
  • Implantes
 • Guía de elección protésica
 • Por vía aérea
 • Por vía ósea
 • Pediátrica
 • Casos especiais
 • Implantes
 • Verificación de adaptación
  • Obxectiva
  • Subxectiva
  • Cuestionarios
 • Reeducación auditiva
 • Terapia de Acúfenos
 • Resolución de queixas
 • Entrevista inicial
 • Historia Clínica
 • Xestión do gabinete
 • Comunicación
 • Resolución de conflictos
 • Normativa
 • Plan de negocio
 • Marketing e venta
 • Sistema FM
 • Bucle magnético
 • Comunicación
 • Perfil do audioprotesista
 • Carreira profesional
 • Curriculum Vitae
 • Edición de vídeos
 • Manexo das RRSS