Atréveste a aprender?

 

A educación pública da Xunta de Galicia aposta pola excelencia na formación a través deste Premio de innovación educativa. Grazas ao CIFP Ánxel Casal de Monte Alto isto convértese nunha realidade para os expertos en Audioloxía Protésica. 

Agora é o momento de aproveitalo. 

 

Descubre o noso proxecto!

Audioloxía Informa, é unha ferramenta de traballo para estudiantes e profesionais do sector da Audioloxía, no eido da FP pertencente á  Xunta de Galicia. 

Creado por e para ti. 

Cursos – Artigos científicos – Vídeos

INVESTIGACIÓN

Investigamos novas maneiras de aprendizaxe, máis interactivas e productivas, para que o alumno adquira os coñecementos que precisa para desenvolver a súa carreira profesional.

CASOS SIMULADOS

Antes da posta en marcha probamos ben todo o que facemos con casos simulados, para atopar erros ou opcións de mellora antes de poñelo en práctica na vida real.

PROXECTO SOCIAL

Colaboramos con entidades sen ánimo de lucro para que o alumnado se responsabilice da súa formación coa posta en práctica dos coñecementos adquiridos con usuarios/as.

Premio de Innovación Didáctica "Oír para vivir 4.0" - Xunta de Galicia 2020

Esta plataforma nace como unha necesidade imperante no sistema educativo para acadar un novo cambio de paradigma. Fomentar un espírito baseado no desenvolvemento personal do noso alumnado.

Modelo pedagóxico

O rol docente como mentor da túa aprendizaxe, e para iso:
    Aplicamos a metodoloxía da “aula ao revés na adquisición de coñecementos.
    Traballamos de xeito colaborativo coa metodoloxía por proxectos.
    Posicionamos o coñecemento como un ben á sociedade grazas á aplicación do modelo aprendizaxe-servizo por medio do Proxecto Social “Oír para vivir”.
Por qué? Traballamos así velando pola transferencia de coñecemento entre o mundo educativo e o profesional. Fomentamos o espíritu crítico e de superación do noso alumnado.

Compartir é vivir, por iso queremos compartir contigo os nosos coñecementos, experiencias e investigacións.

Formamos profesionais

O emprego das TICs permiten conectar as aulas co sector produtivo e ter un acceso inmediato á información coas vantaxes que iso supón. 

É aquí e agora, xusto cando é preciso, optimizando tempos e gañando en calidade de formación.

Grazas á nosa metodoloxía os nosos estudiantes acadan grandes logros tanto ao longo da súa vida académica coma na súa andadura profesional.

Que necesitas aprender?

Todos os cursos desta plataforma oriéntanse segundo as necesidades do sector actual. Tes algunha suxestión? Non dubides en propoñela e mentres bota unha ollada aos nosos cursos.

AUDIOLOXÍA CLÍNICA

ESTUDO AUDIOLÓXICO

MOLDES

EDICIÓN DE VIDEOS

Audiología Informa tamén accesíbel desde o teu móbil

LECTOR QR

Le o código QR do equipo e accede de forma directa aos manuais, vídeos e PNTs de traballo.

VIDEOTOSCOPIO

Conta cun visualizador que toma fotografías e graba video para realizar as exploracións de oído.

repositorio

Accede a todos os vídeos e materias de traballo do taller de moldes.

iOS/Android

Podes descargala no teu móbil, tablet ou calquera dispositivo electrónico.

Colaboras?

Se queres doar audífonos, participar como usuario de estudo ou como colaborador, non o dubides.

Coñece as nosas instalacións

IMG-6791

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña)

Neste centro pódese optar á obtención da titulación cursando o ciclo no réxime ordinario (horario de mañá) ou no réxime modular (horario de tarde).

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Ate o momento neste centro impártense ditas ensinanzas exclusivamente no réxime de modular (horario de tarde).

Ditas ensinanzas réxense polo Decreto 70/2010, do 8 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en audioloxía protésica.

Aula taller

Dotado co equipamento e materiais necesarios para a elaboración de moldes, protectores auditivos e próteses auditivas non implantables aloxadas no oído. Anualmente realízanse Xornadas de Portas Abertas para a creación de protectores auditivos á medida.

Aula gabinete (cabina)

Espazo dotado co equipamento necesario para realizar avaliacións audiolóxicas ao alumnado e a usuarios/as participantes do Proxeto Social “Oír para vivir”.

Aula maxistral

Conta con tres cabinas sonoamortezidas e equipamento de electromediciña para a realizacióndas probas audiolóxicas. Dispón tamén do simulador OTIS nun equipo informático e o simulador AUBELI (cedido por Jesús Carballeira Flórez).

Aula tecnolóxica

Equipada con 20 postos informáticos nos que están instalados NOAH e todo o software de adaptación dos distintos fabricantes do sector. Neste espazo impártese tamén Electrónica Aplicada aos Audífonos. Dispón de todo o material preciso para a práctica (voltímetros, soldadores,…)

Biblioteca Carmen Loriga

Espazo de consulta de revistas científicas, vídeos, libros e bibliografía específica. Conta tamén con unha sala de ordenadores para traballar. Actualmente están a desenvolver o servizo de radio do centro.

Salón de actos

Ten unha capacidade aproximada de 150 persoas. Está dotada coa última tecnoloxía. Anualmente acolle as Xornadas de Audioloxía Protésica e outras actividades de interese para o centro.

Colaboradores

Queres coñecernos? Contacta con nós!Tanto se es profesional do sector, formador ou estudiante de audioloxía querémoste neste proxecto. Cubre o formulario e cóntanos que cres que poderías aportar a este proxecto, poñerémonos en contacto contigo o antes posible.